BIM en LEAN: coördinatie en management

Is BIM dé oplossing voor de bouwsector? Ontkomen we niet meer aan Lean bouwen? Moeten onderaannemers plaats maken voor co-makers? Is ketensamenwerking hét antwoord op de prijzenslag? U heeft zich dit allemaal zelf vast ook wel eens afgevraagd? Het antwoord is ja en nee tegelijk. Want het zijn juist al deze onderdelen sámen, die leiden tot de grootste voordelen.

Als u bij projecten daadwerkelijk efficiënter wilt gaan werken, uw kosten wilt verlagen en uw waarde voor uw klant wilt verhogen, dan is het noodzakelijk om structureel anders te gaan denken en organiseren. Wij kunnen u helpen die verandering te bewerkstelligen. Geen revolutie, dat werkt vaak averechts, maar op basis van evolutie. Door bouwprocessen al vóór de start te optimaliseren, gaan uw eigen medewerkers en samenwerkingspartners in het project gaandeweg effectiever te werk. En uiteindelijk boekt uw organisatie daar betere resultaten mee. Op de korte en de lange termijn. Oftewel: veranderen is een proces waar Studio Blauw uw onderneming in kan begeleiden.

De ervaring van Studio Blauw heeft geleerd, dat een stapsgewijze, duurzame verandering de meeste kans van slagen heeft en ook het beste rendement oplevert. Bedrijfs-, project en resourceplanningen beter op elkaar afstemmen levert al direct winst op. Afhankelijk van de behoefte, kunt u ook 4D-BIM inzetten binnen uw organisatie. De coördinatie en uitvoering van 4D-BIM kunnen wij voor u verzorgen, na verloop van tijd zullen wij dit desgewenst binnen het management van uw organisatie implementeren. Hetzelfde geldt voor de regie over Lean bouwen.